. . , , 1924 . .

, , , 1924 . . . .

, 4 . . . City, .

Responses to

  1. X-man Says:

    .

  2. Elvis Says:

    .

  3. Anonyme Says:

    . href="http://znakomki.strefa.pl/znakomstva-v-stpoltavskoy-krasnodarskogo-kraya.html">