, 54-55 . , 45-55 . 45-55 45-55 , .

. , . 45-55 . . . 45-55 .

, . . . .

Responses to 45-55

  1. Julia Says:

    , 45-55 .

  2. Suzan Says:

    45-55 , , .